هاستینگ لینوکس معمولی

Lin-CP-100MB


100 مگابایت فضای وب
2 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-250MB


250مگابایت فضای وب
5 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-CP-500MB


500 مگابایت فضای وب
10 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP