هاست لینوکس ویژه

Lin-DA-50MB

50 مگ فضا
2 گیگ ترافیک
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-DA-100MB

100 مگابایت فضای وب
4 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

13,000 تومان Trimestralmente
24,000 تومان Semestralmente
42,000 تومان Anualmente
Encomendar já!
Lin-DA-250MB

250 مگابایت فضای وب
8 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

6,500 تومان Mensalmente
35,000 تومان Semestralmente
65,000 تومان Anualmente
Encomendar já!
Lin-DA-500MB

500 مگابایت فضای وب
12 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

8,500 تومان Mensalmente
48,000 تومان Semestralmente
85,000 تومان Anualmente
Encomendar já!
Lin-DA-1G

1 گیگ فضای وب
20 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

11,500 تومان Mensalmente
60,000 تومان Semestralmente
115,000 تومان Anualmente
Encomendar já!

Powered by WHMCompleteSolution