هاست لینوکس ویژه - پر ترافیک

Lin-DA-BW-100MB


100 مگابایت فضای وب
6 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA-BW-250MB


250 مگابایت فضای وب
12 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA-BW-500MB


500 مگابایت فضای وب
24 گیگ ترافیک ماهیانه
میزبانی 3 دامنه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA-BW-1G


1 گیگ فضای وب
40 گیگ ترافیک ماهیانه
میزبانی 4 دامنه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA-BW-2G


2 گیگ فضای وب
70 گیگ ترافیک ماهیانه
میزبانی 6 دامنه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA-BW-5G


5 گیگ فضای وب
120 گیگ ترافیک ماهیانه
میزبانی 8 دامنه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید
Lin-DA--BW-10G


10 گیگ فضای وب
200 گیگ ترافیک ماهیانه
میزبانی 10 دامنه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP



سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution