هاست لینوکس ویژه

Lin-DA-50MB

50 مگ فضا
2 گیگ ترافیک
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP

Lin-DA-100MB

100 مگابایت فضای وب
4 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-250MB

250 مگابایت فضای وب
8 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-500MB

500 مگابایت فضای وب
12 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-10G

10 گیگ فضای وب
200 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-1G

1 گیگ فضای وب
20 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-2G

2 گیگ فضای وب
40 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-3G

3 گیگ فضای وب
60 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید
Lin-DA-5G

5 گیگ فضای وب
100 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTPسفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution